Universitatea Politehnica Timișoara

prezentarea facultăților

Arhitectură | Automatică și Calculatoare | Chimie Industrială și Ingineria Mediului | Construcții | Electronică și Telecomunicații
Electrotehnică și Electroenergetică | Inginerie din Hunedoara | Management în Productie și Transporturi | Mecanică | Științe ale Comunicării